• Tretman otpadnih voda

  Rešenje problema za industrijske otpadne vode!

  KGM d.o.o. zastupa Nijhuis Water Technology (NWT), holandsku kompaniju koja je preko 80 godina prisutna u oblasti tretmana voda.

  Specijalizovani smo za projektovanje, izradu, isporuku i instalaciju sistema za prečišćavanje otpadnih voda, pripreme pitke vode i sisteme prerade mulja.

 • Prečišćavanje otpadnih voda

  Rešenje problema za industrijske otpadne vode!

  KGM d.o.o. zastupa Nijhuis Water Technology (NWT), holandsku kompaniju koja je preko 80 godina prisutna u oblasti tretmana voda.

  Specijalizovani smo za projektovanje, izradu, isporuku i instalaciju sistema za prečišćavanje otpadnih voda, pripreme pitke vode i sisteme prerade mulja.

 • Tretman otpadne vode

  Rešenje problema otpadne vode!

  KGM d.o.o. zastupa Nijhuis Water Technology (NWT), holandsku kompaniju koja je preko 80 godina prisutna u oblasti tretmana voda.

  Specijalizovani smo za projektovanje, izradu, isporuku i instalaciju sistema za prečišćavanje otpadnih voda, pripreme pitke vode i sisteme prerade mulja.

Naš program isporuke

KGM d.o.o. zastupa Nijhuis Water Technology, kompaniju koja poseduje dugogodišnje iskustvo iz oblasti tretmana otpadnih voda različitog porekla i sastava. Naši eksperti će Vas rado posavetovati oko najboljeg izbora, kao i kako se tretman vode može usavršiti sa drugim savremenim tehnologijama, da bi se postigao potpuno integrisani sistem tretmana otpadnih voda, koji Vam pruža neophodnu sigurnost.


Lista

 • Filteri

  NWT sistemi filtracije se koriste za odvajanje čvrstih komada iz vode. [više]


 • Flotacija

  NWT flotacioni sistemi se koriste za izdvajanje nerastvorenih čestica. [više]


 • Gravitaciona separacija

  Sistemi gravitacione separacije se mogu primeniti za separaciju... [više]


 • Servisni program

  Program servisnih usluga podrazumeva prijateljstvo, fleksibilnost... [više]

 • Biološki tretman

  Nijhuis nudi kompletan asortiman bioloških sistema za prečišćavanje voda. [više]


 • Tretman mulja

  NWT sistemi za tretman mulja se dele na sledeće grupe... [više]


 • Poliranje

  NWT nudi ceo asortiman tehnologija za poliranje industrijske otpadne vode.[više]


 • Pilot postrojenja i rentiranje

  Pre izvođenja testa na pilot postrojenju, vrši se jartest. [više]

Download

O nama

"Mi smo nezavisna firma sastavljena od inženjera, konsultanata, tehničkih specijalista koja nudi profesionalne usluge, iz oblasti prečišćavanja otpadnih voda i pripreme procesne vode, uz saradnju sa NWT."

"Mi smo nezavisna firma sastavljena od inženjera, konsultanata, tehničkih specijalista koja nudi profesionalne usluge, iz oblasti prečišćavanja otpadnih voda i pripreme procesne vode, uz saradnju sa NWT."
"Mi smo nezavisna firma sastavljena od inženjera, konsultanata, tehničkih specijalista koja nudi profesionalne usluge, iz oblasti prečišćavanja otpadnih voda i pripreme procesne vode, uz saradnju sa NWT."